DJELATNOST: Urbanističko planiranje, projektovanje i nadzor

O NAMA

Preduzeće "PUT INŽENJERING" d.o.o. Trebinje osnovano je u junu 2002. godine sa sjedištem u Trebinju. Osnivač preduzeća je Dragan Vučurević, diplomirani inžinjer građevinarstva.

U preduzeću je zaposleno u radnom odnosu na neodređeno vrijeme 13 radnika, od čega 12 diplomiranih inženjera raznih profila (arhitekti, građevinski inženjeri, geodetski inženjer, elektro inženjeri, mašinski inženjer). Osim navedenih, preduzeće prema potrebi angažuje stalne saradnike i to: arhitekta, građevinski, saobraćajni i elektro inženjer.

Bavimo se slijedećim djelatnostima za koje i posjedujemo licence izdate od Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske:

-   Izrada planske dokumentacije – Urbanističko planiranje (urbanističko-tehnički uslovi, plan parcelacije, urbanistički projekat, regulacioni plan, zoning plan);
-   Izrada tehničke dokumentacije u oblasti visokogradnje (idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja);
-   Izrada tehničke dokumentacije u oblasti nisokogradnje (idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja);
-   Izrada tehničke dokumentacije u oblasti hidrogradnje (idejni projekat, glavni projekat, projekat izvedenog stanja);
-   Kontrola – revizija tehničke dokumentacije u oblasti visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje;
-   Nadzor nad izgradnjom objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje;
-   Tehnički pregled objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje;

U proteklom periodu smo uspješno realizovali Ugovore sa slijedećim Investitorima:

Grad Trebinje, Opština Bileća, Opština Gacko, Opština Foča, Opština Kalinovik, Opština Ljubinje, Brčko Distrikt, M:tel a.d. Banja Luka, NESTRO petrol a.d. Banja Luka, RiTE Gacko, Hidroelektrane na Trebišnjici, HERC invest d.o.o. Trebinje, LUČ invest d.o.o. Trebinje, PAVGORD d.o.o. Foča.

Osim navedenog, uspješnu realizaciju poslova kroz zajednički nastup smo ostvarili sa preduzećima PUTEVI Ivanjica d.o.o. na teritoriji Srbije i sa KOV atelje d.o.o. Nikšić na teritoriji Crne Gore.

OPŠTI PODACI O PREDUZEĆU:
PDV uvjerenje >> preuzmite ovdje 
JIB uvjerenje >> preuzmite ovdje 
Ovlašteno lice: Dragan Vučurević dipl.inž.građ.